Yleisimmät kysymykset

K: Mitä Soldit oikein tarjoaa? 
V: Soldit tarjoaa tehokkaita koulutus- sekä valmennuskokonaisuuksia keskittyen erityisesti myynnin ja asiakaspalvelun osa-alueille.  

K: Minkälaiselle yritykselle koulutukset soveltuvat? 
V: Toimialasta riippumatta minkä tahansa kokoiselle yritykselle, joka haluaa kehittää henkilöstönsä osaamista ja ammattitaitoa.  

K: Kuinka suurille ryhmille koulutukset on tarkoitettu?
V: Koska koulutukset ovat vuorovaikutteisia, suosittelemme, että koulutettavan ryhmän koko on maksimissaan kymmenen henkeä.

K: Miten koette voivanne opettaa kokeneita ihmisiä toimimaan toisella tavalla?
V: Valmennukset eivät ole luentoja tai monologeja, jotka pursuavat yksiselitteisiä totuuksia. Valmennukset ovat hyvin vuorovaikutteisia ja niiden arvokkain anti saadaan aikaiseksi herättämällä keskustelua, joka pohjautuu nimenomaan henkilöstön omaan kokemukseen ja arkirutiineihin. Sessioiden tarkoituksena ei myöskään ole muuttaa radikaalisti ihmisten toimintatapoja, vaan tarjoata hyödyllisiä lisäeväitä ja ohjeita niiden soveltamiseen jokapäiväisessä työssä. 

K: Mitä jos haluaisimmekin pelkkää luennointia?
V: Emme voi hyvällä omallatunnolla sitä teille suositella, sillä osallistujien aktivointi tekemään ja ajattelemaan läpi käytäviä asioita yhdessä valmentajan kanssa on suurin tekijä oppimisen tehokkuudessa. Uutta asiaa kyllä riittää kaikille - siitä ei kannata olla huolissaan. 

K: Tiimissämme on sekä hyvin kokemattomia, että kokeneita henkilöitä. Voiko heidät laittaa samaan tasoryhmään?
V: Voi laittaa ja se on jopa äärimmäisen suositeltavaa. Organisaation kannalta on erittäin arvokasta, että vähemmän kokeneet henkilöt saavat harvinaislaatuisen tilaisuuden kuulla kokeneempien näkemyksiä ja hyväksi todettuja toimintamalleja - tämä kaikki ulkopuolisen valmentajan moderoimana. Ja toki kokeneemmillakin on lähes yhtä paljon opittavaa esimerkiksi itseään nuoremmalta henkilöstöltä. Faktahan on, että asiakkaita on ja tulee aina olemaan kaiken ikäisiä ja tämä tulee huomioida eri asiakastyyppejä kohdattaessa.
K: Voiko myyntityötä todella opetella? 
V: Myyntityöhön liitetään ajatuksena usein ihmistyyppi, joka on verbaalisesti lahjakas ja luonteeltaan ekstrovertti. Toki tällaiset ihmiset hakeutuvat todennäköisemmin työhön, johon kuuluu päivittäinen vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa. Myyminen tai asiakaspalvelu ei kuitenkaan nykymaailmassa ole enää asiakkaan ympäripuhumista, vaan tarkkaavaista kuuntelemista ja hänen todellisten tarpeidensa ja ongelmiensa ymmärtämistä. Näitä asioita voi ja pitääkin opetella, mikäli haluaa tehdä työnsä hyvin. 

K: Miksi teette valmennuksia edeltävän henkilöstökartoituksen?
V: Ennen ensimmäistä valmennusta tehdään jokaiselle henkilölle erikseen tunnetilakartoitus, jossa osallistuja arvioi myynti- ja/tai asiakaspalvelutyöhön liittyviä ominaisuuksiaan. Näitä arvioita tarkistetaan vielä yhdessä osallistujan esimiehen kanssa, jotta valmentaja saa mahdollisimman tarkan kuvan kunkin henkilön lähtötasosta. Kartoituksen perusteella voimme valmennuksessa keskittyä havaitsemiimme kehittämiskohtiin ja seurata kehitystä valmennusten välissä. Siksi vastaavanlaisia kartoituksia tehdään myös myöhemmin ennen tulevia sessioita. 

K: Millaisia asioita käydään läpi myynnin valmennuksissa?
V: Käymme läpi myyntityön tärkeimmät kulmakivet teorian sekä yhteisen keskustelun kautta. Näitä kulmakiviä ovat laadukas prospektointi, puhelinkontaktointi, tapaamiset sekä toimiva 'follow-up' eli seuranta. 

K: Millaisia asioita käydään läpi asiakaspalvelun valmennuksissa?
V: Asiakaspalvelun valmennukset rakentuvat asiakkaan tarpeiden ymmärtämisen ympärille. Asiakasta opitaan kuuntelemaan ja ymmärtämään uudella tavalla. Lisäksi session aikana käydään läpi verbaliikkaa, asiakaskohtaamisia, sekä mahdollisia ongelma- ja vaaratilanteita.
muuta kysyttävää? ota yhteyttä!